Zone

Location

Scientific staff

Hill

VPKAS, Almora

Dr. J. K. Bisht

SKUAST, RRS, Rajouri

Dr. S. B. Singh

North west

SVBPUAT, Meerut

Dr. S. A. Kerkhi

Pearl Millet RS

Dr. P. R. Padhar

GRS, Junagarh

Dr. R. B. Madariya

IGFRI-RRS, Avikanagar

Dr. S. S. Meena

CAZRI-RRS, Jodhpur

Dr. M. P. Rajora

RAU-RRS, Jalore

Dr. S. D. Ratnoo

MPUAT, Udaipur

Dr. P. L. Maliwal

CAZRI-RRS, Pali-Marwar

Dr. B. L. Jangid

Dr. P. L. Regar

CAZRI-RRS, Jaisalmer

Dr. J. P. Singh

SKRAU, Fatehpur Shekhawati

Dr B. L. Sharma

DWR, Karnal

Dr. R. P. S. Verma

IARI, RRS, Karnal

Dr. S. S. Atwal

North East

ICAR Res., Barapani

Dr. A. S. Panwar

RAU, Pusa

Dr. S. K. Chaudhari

Central

CSAUT, Kanpur

Dr. K. C. Arya

Dr. Lalta Prasad

RRS, Karjat

Dr. Mahendra Gawai

DMR, RMRS, Begusarai

Dr. V. K. Yadav

DSR, Mau

Dr. S. Natrajan

IGFRI, Jhansi

Dr. Pankaj Kaushal

PDKVV, Akola

Dr. R. B. Ulemale

KKV, Dapoli & Palghar

Dr. Amol Viinayakrao Dahiphale

South

IGFRI-RRS, Dharwad

Dr. B. G. Shivkumar

RRS, Raichur

Dr. B. S. Golasangi

PJLNCA & RI, Karaikal

Dr. S. Mala