Zone

Location

Scientific staff

Central

CSAUT, Kanpur

Dr. K. C. Arya

RRS, Karjat

Dr. Mahendra Gawai

DMR, RMRS, Begusarai Dr. V. K. Yadav
DSR, Mau Dr. S. Natrajan
IGFRI, Jhansi Dr. Pankaj Kaushal
PDKVV, Akola Dr. R. B. Ulemale
KKV, Dapoli & Palghar Dr. Amol Viinayakrao Dahiphale